Starbreeze News

What's Up With the Sun?
Featured News

Starbreeze beslutar emittera 3,33 miljoner aktier

By | Announcements, Corporate News, Investor News | No Comments

Som en följd av gårdagens pressmeddelande avseende förvärv av spelmotorn Valhalla har Starbreeze styrelse beslutat att emittera 3 330 000 aktier mot apportegendom. Beslutet är villkorat av godkännande från den extra bolagsstämman den 12 juni 2015.

De nya aktierna avses tecknas av säljaren i samband med att Starbreeze tillträder spelmotorn, vilket bedöms kunna ske i anslutning till den extra stämman den 12 juni. Vid denna tidpunkt planerar Starbreeze att genom fondemission ha genomfört en A/B-split, där aktieägare för varje två aktier erhåller en A-aktie och två B-aktier. En sådan split medför att Starbreeze till säljaren av spelmotorn kommer att utge 1 665 000 A-aktier och 3 330 000 B-aktier. Antalet aktier i Starbreeze kommer att öka med 2,25%.

###

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maeva Sponbergs, Investor Relations, Starbreeze AB. Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com

 

KORT OM STARBREEZE
Starbreeze är en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter med huvudkontor i Stockholm. På Starbreeze skapar vi tv- och dataspel efter egen design och genom licensierade varumärken. Vår vilja är att alltid förbättra och maximera våra varumärken – med gameplay som vårt ledord.
Starbreeze ligger i framkant för självständig digital distribution inom spelbranschen där vårt spelarforum är det största på distributionsplattformen Steam. Våra senaste produkter inkluderar det adrenalinpumpande bankrånarspelet PAYDAY 2 och det kritikerrosade äventyrsspelet Brothers – A Tale of Two Sons.
Starbreeze AB är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier (STAR, ISIN kod: SE0005992831). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic. Starbreeze varumärken inkluderar OVERKILL Software och PAYDAY-serien.
För mer information, besök http://www.starbreeze.com. 

Featured News

Beslutsunderlag inför extra bolagsstämma, 12:e juni, i Starbreeze finns nu tillgängliga

By | Announcements, Corporate News, Investor News | No Comments

These corporate news are only available in Swedish.

Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 12 juni 2015

Starbreeze håller extra bolagsstämma fredagen den 12 juni 2015 klockan 17.00 på Hannes Snellman Advokatbyrå, Kungsträdgårdsgatan 20, Stockholm. Beslutsunderlag till stämman finns nu tillgängliga för nedladdning nedan. Fullmakter finns att hämta: http://starbreeze.com/investor-relations/meetings-events/

Dokument för nedladdning:  Styrelsens förslag till beslut den 29:e maj, innefattande styrelsens emissionsbeslut, styrelsens redogörelse enl. ABL 13:7 samt revisorns yttrande enl. ABL 13:8.

Featured News

Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) – 12/6 2015

By | Announcements, Corporate News, Investor News | No Comments

These corporate news are available in Swedish

Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 12 juni 2015 klockan 17.00 på Hannes Snellman Advokatbyrå, Kungsträdgårdsgatan 20, Stockholm. 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 juni 2015,
  • dels göra anmälan till bolaget senast måndagen den 8 juni 2015 till adress Starbreeze AB, ”Extra Bolagsstämma”, besöksadress Regeringsgatan 28, 111 53 Stockholm, postadress Box 7731, 103 95 Stockholm eller via e-post: bolagsstamma@starbreeze.com.

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.starbreeze.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 5 juni 2015, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

 Ladda ner kallelsen: 2015-05-28 Kallelse till EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Starbreeze AB (publ) 2015-06-12
Read More

Featured News

Starbreeze announces intent to acquire game engine Valhalla for approx. 3.3 million shares

By | Announcements, Corporate News, Investor News | No Comments

Starbreeze AB, a Swedish independent creator, publisher and distributor of high quality entertainment products, has agreed to acquire Valhalla, a next generation game engine under development with its related technology and tools. The acquisition is to be paid for with approx. 3.3 million shares (before the suggested A/B split and 1:2 issue of new A-shares) equivalent to approx. 73 MSEK at current share price and corresponding to approx. 2,25% of the share capital post acquisition. The acquisition is subject to approval by an EGM on June 12, 2015.

Valhalla represents the next generation with a true browser based AAA game engine. Valhalla’s graphic cloud engine will revolutionize the art pipeline by providing an integrated development environment for rapid and creative game development across multiple studios and teams. Valhalla supports not only 3D but is fully virtual reality (VR) ready, and proofed on several headsets currently on the market. Starbreeze intends to use the Valhalla engine in OVERKILL’s The Walking Dead and Storm, as well as in other future games and applications.

Read More

Featured News

Beslutsunderlag inför extra bolagsstämma, 5:e juni, i Starbreeze finns nu tillgängliga

By | Announcements, Corporate News, Investor News | No Comments

These corporate news are only available in Swedish.

Starbreeze håller extra bolagsstämma fredagen den 5 juni 2015 klockan 15.00 på World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Beslutsunderlag till stämman finns nu tillgängliga för nedladdning nedan. Fullmakter finns att hämta: http://starbreeze.com/investor-relations/meetings-events/

Dokument för nedladdning: Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser – 2015-05-22

Dokument för nedladdning: Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser (ABL 12_7) – 2015-05-22

Dokument för nedladdning: Styrelsens förslag till införande av A-aktier och B-aktier samt fondemission (p.7) 2015-05-22

Dokument för nedladdning: Fullständigt förslag till beslut om justering i existerande emissionsbemyndigande för styrelsen (p.8) 2015-05-22

Dokument för nedladdning: Styrelsens förslag till beslut om ändring i optionsprogram (punkt 10) 2015-05-22

Featured News

Digital Bros increases its investment in Starbreeze AB via Varvtre AB

By | Announcements, Corporate News, Investor News | No Comments

The board has been informed that Digital Bros has agreed to acquire from Varvtre AB a total of 1,167,278 Starbreeze AB common shares for USD 3.32 million. The purchase will be made in two steps (1 January 2016, 1 April 2016) at an average price of USD 2.7414 (approx. 22.85 SEK) per share.

Together with the first investment announced March 23 2015, Digital Bros ownership in Starbreeze by the final date in April 2016 will be 5 million shares, corresponding to 3.45% of the company based on the current actual number of outstanding shares.

The total investment will be USD 8.2 million and the combined average price per purchased share will be USD 1.64.

Read More

Featured News

Starbreeze AB Interim Report July 1 2015 – March 31 2015

By | Announcements, Corporate News, Investor News | One Comment

These corporate news are available in Swedish and English.

Please find the Interim Report July 1 2015 – March 31 2015 attached below.

Pressrelease for download: 2015-05-13 Press release Interim Report July 1 2015 – March 31 2015
 Pressmeddelandet för nedladdning: 2015-05-13 Pressmeddelande delårsrapport 1 juli 2015 – 31 mars 2015
 Läs hela bokslutskommunikén:  Starbreeze Third Quarter 2014-2015

Read More

Featured News

Starbreeze launches publishing business

By | Announcements, Corporate News, Investor News, Products | One Comment

Starbreeze AB, one of Sweden’s leading independent game developers, today announced its first step into publishing with its Lion Game Lion agreement. In the new business line, the company will bring its know-how in digital self-publishing to game developers while allowing them to maintain IP and earn royalty driven revenues.

“Having been a developer for more than two decades, we know what developers need and what challenges they face. As a partner, we aim to create deals that benefit both the developer and us. We’re taking the classic “developer and publisher” model and throwing it out the window. As your wingman, we will have your back while you pilot your game to success,” said Bo Andersson Klint, CEO of Starbreeze Studios. “I see Starbreeze as a catalyst for talented developers and digital publishing, particularly on Steam, where we are off to a flying start with our PAYDAY-franchise. Simply put – we want to create more stars.”

 Download the pressrelease: 2015-05-08 Starbreeze AB establishes publishing business

Read More

RAID_Hero

Starbreeze invests 8 MUSD in publishing “RAID: World War II”, partners with Croatian based studio Lion Game Lion

By | Announcements, Corporate News, Investor News, Products | No Comments

Starbreeze AB, one of Sweden’s leading independent game developers, today announced its agreement with the Croatian studio Lion Game Lion regarding the game development project RAID: World War II. Starbreeze will fund the development with 8 MUSD, and will have the opportunity to recoup 120% of its investment with an ensuing 50/50 royalty split. Lion Game Lion and Starbreeze Studios will each own 50% of the intellectual property rights for the game.

RAID: World War II is an action-packed, four player co-op shooter game that lets players team up as the Raid crew and venture through the epic events of World War II.

 Download the pressrelease: 2015-05-08 Starbreeze AB publishes LGL in 8MUSD investment
 Download artwork: RAID: RAID Key Art

Read More

crimewave_wallpaper

The ultimate heist experience launches on June 12 in the EU & June 16 in the US with PAYDAY 2: Crimewave Edition

By | PAYDAY 2, Products | One Comment

MEDIA ALERT – May 7, 2015

Hit co-op shooter takes over Xbox One and PlayStation 4 with value-packed bundle with more than a year’s worth of DLC packs and updates

Starbreeze AB, one of Sweden’s leading independent game developers, and 505 Games today announced that PAYDAY 2: Crimewave Edition will be available throughout Europe on June 12th and North America on June 16th

Read More